ផលិតផលចុងក្រោយរបស់យើង

អំពី​ពួក​យើង

Shenze Jiamei ក្រុមបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1999 ក្រុមហ៊ុនផលិតដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៃអេក្រង់ផ្គត់ផ្គង់បោះពុម្ពនិងឧបករណ៍នៅក្នុងទីក្រុងទីក្រុងស្ស៊ីជាចុងខេត្តហឺប៉ី។
ក្នុងនាមជាសមាជិកនៃ CSPIA / CSGIA / FESPA យើងមានតែងតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីការអភិវឌ្ឍនៃឧស្សាហកម្មបោះពុម្ពអេក្រង់។ ផលិតផលសំខាន់មានសិក្ខាសាលាឯករាជ្យរបស់ពួកគេផ្ទាល់, និងប្រព័ន្ធធ្វើតេស្ត, ក្នុងគោលបំណងដើម្បីរក្សានូវគុណភាពល្អបំផុតនិងតម្លៃប្រកួតប្រជែងសម្រាប់អតិថិជននៅតាមផ្ទះនិងនៅបរទេស។

Inqury